Cenovnik

AM Kategorija
AM kategorija ( ukoliko kandidat ne poseduje dozvolu)
Teorijska obuka (40 školskih časova) 11.100,00 din
Praktična obuka (7 školskih časova)7.000,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO28.100,00 din
AM kategorija (Kandidat ima neku od kategorija: B, F,)
Teorijska obuka (7 školskih časova) 2.000,00 din
Praktična obuka (7 školskih časova)7.000,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit 5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO19.000,00 din
A1 Kategorija
A1 kategorija (ukoliko kandidat ne poseduje vozačku dozvolu)
Teorijska obuka (40 školskih časova) 11.100,00
Praktična obuka (20 školskih časova)21.000,00
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO42.100,00 din
A1 kategorija (kandidat ima neku od kategorija: B, F)
Teorijska obuka (7 školskih časova) 2.000, 00 din
Praktična obuka (20 školskih časova)21.000,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO33.000,00 din
A1 kategorija (kandidat ima AM kategoriju)
Teorijska obuka (/) /
Praktična obuka (7 školskih časova)7.000,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO17.000,00 din
A2 Kategorija
A2 kategorija (ukoliko kandidat ne poseduje vozačku dozvolu)
Teorijska obuka (40 školskih časova) 11.100,00 din
Praktična obuka (30 školskih časova)30.000,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO51.100,00 din

A2 kategorija (kandidat ima neku od kategorija: ,B, F)
Teorijska obuka (7 školskih časova) 2.000,00 din
Praktična obuka (30 školskih časova)31.000,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO43.000,00 din

A2 kategorija (kandidat ima AM kategoriju)
Teorijska obuka (/) /
Praktična obuka (14 školskih časova)14.000,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO24.000,00 din

A2 kategorija (kandidat ima A1 kategoriju)
Teorijska obuka (/) /
Praktična obuka (7 školskih časova)7.000,00
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO17.000,00 din
A Kategorija
A kategorija (ukoliko kandidat ne poseduje vozačku dozvolu)
Teorijska obuka (40 školskih časova)11.100,00 din
Praktična obuka (40 školskih časova)39.400,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO60.500,00 din

A kategorija (kandidat ima neku od kategorija: (B, F)
Teorijska obuka (7 školskih časova)2.000,00 din
Praktična obuka (40 školskih časova)39.400,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO51.400,00 din

A kategorija (kandidat ima AM kategoriju)

Teorijska obuka (/ školskih časova)/
Praktična obuka (20 školskih časova)21.000,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO31.000,00 din

A kategorija (kandidat ima A1 kategoriju)
Teorijska obuka (/ školskih časova)/
Praktična obuka (14 školskih časova)14.000,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO24.000,00 din

A kategorija (kandidat ima A2 kategoriju)
Teorijska obuka (/ školskih časova)/
Praktična obuka (7 školskih časova)7.000,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO17.000,00 din

 

B Kategorija
B kategorija (ukoliko kandidat ne poseduje vozačku dozvolu)
Teorijska obuka (40 školskih časova) 11.100,00 din
Praktična obuka (40 školskih časova)39.400,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO60.500,00 din

B kategorija (ukoliko kandidat poseduje vozačku dozvolu AM ili A1 kategorije)
Teorijska obuka (7 školskih časova) 2.000,00 din
Praktična obuka (35 školskih časova)35.000,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO47.000,00 din

B kategorija (ukoliko kandidat poseduje vozačku dozvolu A2 ili A kategorije)
Teorijska obuka (7 školskih časova) 2.000,00 din
Praktična obuka (30 školskih časova)30.000,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO42.000,00 din

B kategorija (ukoliko kandidat poseduje vozačku dozvolu F kategoriju)
Teorijska obuka (7 školskih časova) 2.000,00 din
Praktična obuka (20 školskih časova)20.000,00 din
Teorijski ispit5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit5.000,00 din (4000+Taksa)
UKUPNO32.000,00 din
Dopunski časovi
Dopunski časovi AM, A1, A2, A kategorija
Praktičan čas1000,00 din
Teorijski čaš300,00 din
Dopunski časovi B kategorija
Praktičan čas1000,00 din
Teorijski čas300,00 din
Kondiciona vožnja
Kondiciona vožnja
Praktičan čas1000,00 din
Teorijski ispit
Teorijski ispit
AM kategorija5.000,00 din (4200+Taksa)
A1 kategorija5.000,00 din (4200+Taksa)
A2 kategorija5.000,00 din (4200+Taksa)
A kategorija5.000,00 din (4200+Taksa)
B kategorija5.000,00 din (4200+Taksa)
Praktičan ispit
Praktičan ispit
AM kategorija5.000,00 din (4000+Taksa)
A1 kategorija5.000,00 din (4000+Taksa)
A2 kategorija5.000,00 din (4000+Taksa)
A kategorija5.000,00 din (4000+Taksa)
B kategorija5.000,00 din (4000+Taksa)
  • Gotovinsko plaćanje – na rate
  • Odloženo plaćanje – čekovima