Bodovna lista

Bodovna lista praktičnog ispita za kategoriju BObrazac 6b
ID broj kandidataIme i prezime kandidataIme i prezime ispitivača
Priprema vozila1.1Vizuelna provera ispravnosti vozila1
1.2Bezbedan ulazak u vozilo1
1.3Podešavanje sedišta i naslona za glavu1
1.4Podešavanje unutrašnjeg i spoljašnjeg retrovizora1
1.5Nekorišćenje sigurnosnog pojasaNP
1.6Startovanje motora1
1.7Uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala3
Poligonske radnje2.1Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake1
2.2Parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad12NP
2.3Parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad12NP
2.4Parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad1
2.5Zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom1
2.6Kočenje i zaustavljanje1
Saobraćaj na javnom putuRadnje3.1Uključivanje u saobraćajΣNP
3.2Kretanje po putuΣNP
3.3Promena saobraćajne trakeΣNP
3.4PrestrojavanjeΣNP
3.5Skretanje vozilaΣNP
3.6Polukružno okretanjeΣNP
3.7MimoilaženjeΣNP
3.8Obilaženje vozila, odnosno preprekeΣNP
3.9PreticanjeΣNP
3.10Prelazak preko železničke prugeΣNP
3.11Odnos prema pešacimaΣNP
3.12Zaustavljanje i parkiranjeΣNP
3.13Isključivanje iz saobraćajaΣNP
Postupanja4.1Postupanje po svetlosnim saobraćajnim znakovimaΣNP
4.2Postupanje po saobraćajnim znakovimaΣNP
4.3Postupanje po oznakama na kolovozuΣNP
4.4Upotreba svetalaΣNP
4.5Postupanje u odnosu na uključena žuta, rotaciona ili trepćuća svetlaΣNP
4.6Postupanje prema vozilima javnog prevoza putnikaΣNP
4.7Upotreba zvučnih i svetlosnih znakova upozorenjaΣNP
Tehnika vožnje5.1Pokretanje vozilaΣNP
5.2Delovanje na komandu uređaja za upravljanjeΣNP
5.3Promena stepena prenosaΣNP
5.4KočenjeΣNP
5.5UbrzavanjeΣNP
5.6Zaštita životne sredine i ekonomična vožnjaΣNP
Nedozvoljene greške prilikom izvođenja radnji, odnosno postupanja6.1Nepoštovanje propisa o prvenstvu prolaza, odnosno propuštanju vozila, odnosno pešaka, odnosno šinskih vozila, prilikom izvođenja svih radnjiNP
6.2Nepostupanje po znacima i naredbama ovlašćenog licaNP
6.3Prolazak na „crveno“ svetlo na semaforu i istovremeno uključeno „crveno“ i „žuto“ svetlo na semaforuNP
6.4Prolazak na „žuto“ svetlo na semaforu (osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka)NP
6.5Nezaustavljanje na svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivouNP
6.6Nepoštovanje crvenog svetla u obliku ukrštenih linija, odnosno žute trepćuće strelice kojom se nalaže obavezna promena saobraćajne trakeNP
6.7Nezaustavljanje na saobraćajni znak „obavezno zaustavljanje“, saobraćajni znak „zabrana prolaza bez zaustavljanja“, odnosno ispred oznake na kolovozu „neisprekidana linija zaustavljanjaNP
6.8Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja, pri čemu je brzina prekoračena za više od 10 km/h u naselju, odnosno za više od 20 km/h van naseljaNP
6.9Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja u zoni škole, zoni „30“ i zoni usporenog saobraćajaNP
6.10Nepoštovanje saobraćajnog znaka zabrane preticanjaNP
6.11Kretanje levom stranom kolovoza u smeru kretanjaNP
6.12Kretanje zabranjenim smerom na putu namenjenom za saobraćaj u jednom smeru, odnosno putem na kojem je zabranjen saobraćaj za sva vozila ili za vozilo kojim kandidat upravljaNP
6.13Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trakeNP
6.14Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu sa fizički odvojenim kolovoznim trakamaNP
6.15Preticanje prelaženjem preko neisprekidane uzdužne linije, pri čemu se koristi saobraćajna traka za kretanje vozila iz suprotnog smeraNP
6.16Preticanje kolone vozilaNP
6.17Nezaustavljanje vozila pri nailasku na vozilo za organizovani prevoz dece koje je zaustavljeno radi ulaska i izlaska deceNP
6.18Nepostupanje po propisima koji se odnose na obaveze vozača prema vozilima pod pratnjom, odnosno vozilima sa prvenstvom prolazaNP
6.19Kretanje vozila ili izvođenje radnji, na površini van kolovozaNP
Ugrožavanje bezbednosti kod kojih se završava ispit7.1Ugrožavanje sopstvene bezbednosti, odnosno bezbednosti drugih vozačaNP
7.2Ugrožavanje bezbednosti pešaka, a naročito dece i nemoćnih licaNP
7.3Ispitivač deluje na komandu uređaja za zaustavljanje, odnosno komandu uređaja za upravljanje, iz razloga bezbednostiNP
7.4Korišćenje mobilnog telefonaNP
7.5Nepostupanje po naredbama ispitne komisijeNP
Ukupan broj negativnih bodova:OCENA NA ISPITUPOLOŽIO
Ukupan broj konstatacija NP:NIJE POLOŽIO
Potpis kandidataPotpis ispitivača