Objave

13/02/2017

Predavanja na temu “Uticaj alkohola i opojnih droga na psihofizičke sposbnosti vozača”

Dana 13.02.2017. godine u Elektrotehničkoj školi “Nikola Tesla” u Zrenjaninu, održano je predavanje od strane master inženjera saobraćaja Raškov Dragana, zaposlenog u auto školi “Zeleni Talas”, sa ciljem da edukuju mladi vozače odnosno potencijalni vozači u pogledu uticaja alkohola i opojnih droga na psihofizičke sposobnosti vozača.

U toku predavanja smo se bavili alkoholom i opojnim drogama kao uzročnikom saobraćajnih nezgoda, zakonskom regulativom u pogled granice dozvoljenosti i stepena alholisanosti odnosno nedozvoljenosti upotrebe opojnih droga u toku vožnje, ponašanjem vozača pod uticajem alkohola i opojnih droga, rizicima od nastanka saobraćajnih nezgoda prilikom upotrebe alkohola i opojnih droga, uz demonstraciju efekata uticaja kroz korišćenje naočara za simulaciju opasnih faktora u saobraćaju, te posledicama upotrebe alkohola i opojnih droga.

Koristili smo sledeće naočare za simulaciju opasnih faktora u saobraćaju:

  • naočare za simulaciju različitih stepena alholisanosti (0.4-0.6%o , 0.6-0.8%, 0.8-1.5%o, 1.5-2.5%o), i
  • naočare za simulaciju uticaja kanabisa i teških droga.

Kroz praktične vežbe, putem naočara za simulaciju, demonstran je uticaj alhola i opojnih droga na psihofizičke sposobnosti čoveka odnosno vozača. Putem jednostavnog zadatka da se uz nošenje naočara hoda po pravoj liniji, prisutnima je demontriran uticaj navedenih faktora na kordinaciju pokreta. Zatim smo testirali osnovne motoričke radnje, u vidu kordinacije pokreta ruku i nogu, putem vežbe hvatanja lopte i vežbe da se uzme predmet iz ruke sagovornika, da bi na kraju, testirali sposobnosti razlikovanja boja vežbom da se izaberu i izdvoje predmeti jedne boje u odnosu na drugu.

Slušaoci predavanja su imali priliku da uvide da je uticaj navedenih faktora, kroz i samo jednostavne zadatke koji su im postavljeni, ogleda u u smanjenoj sposobnosti za refleksno reagovanje, smanjenju oštrine vida, kao i suženja vidnog polja, te poremećaja u razlikovanju boja, a što sve navedeno negativno utiče na kordinaciju motoričkih radnji, jer je slabija je kordinacija pokreta ruku i nogu.
Verujemo da adekvatnom edukacijom možemo uticati na svest i ponašanje mladih vozača, u cilju podizanja bezbednosti u saobraćaju.

Naočare za simulaciju pijanstva - Dobacivanje loptom

Naocare za simulaciju pijanstva - Vežba sa ping pong lopticama

Naočare za simulaciju pijanstva - Hodanje po liniji

Aktuelnosti