Kategorije

AM

Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli

Za upis je potrebno da je kandidat navršio 15 godina i da ima izdatu ličnu kartu.

Postupak obuke kandidata:

 • Teorijska obuka (40 školskih časova ukoliko kandidat nema dozvolu/7 školskih časova ukoliko ima dozvolu za B ili F kategoriju)
 • Teorijski ispit
 • Vađenje lekarskog uverenja za vozače
 • Praktična obuka (7 školskih časova ukoliko kandidat nema dozvolu, kao i ukoliko ima dozvolu za B ili F kategoriju)
 • Ispit iz prve pomoći (ukoliko kandidat poseduje dozvolu za neku kategoriju ne zahteva se obuka i ispit iz prve pomoći, osim je nekadašnja PSP dozvola)
 • Praktičan ispit

Pravo da kandidat izađe na praktičan ispit stiče sa navršenih 16 godina.

A1

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW

Za upis je potrebno da je kandidat navršio 15 godina i da ima izdatu ličnu kartu.

Postupak obuke kandidata:

 • Teorijska obuka (40 školskih časova ukoliko kandidat nema dozvolu / 7 školskih časova ukoliko ima dozvolu za B ili F kategoriju/ bez teorijske nastave ukoliko ima dozvolu za AM kategoriju)
 • Teorijski ispit
 • Vađenje lekarskog uverenja za vozače
 • Praktična obuka (20 školskih časova ukoliko kandidat nema dozvolu, kao i ukoliko ima dozvolu za B ili F kategoriju /7 školskih časova ukoliko ima dozvolu za AM kategoriju)
 • Ispit iz prve pomoći (ukoliko kandidat poseduje dozvolu za neku kategoriju ne zahteva se obuka i ispit iz prve pomoći, osim je nekadašja PSP dozvola)
 • Praktičan ispit

Pravo da kandidat izađe na praktičan ispit stiče sa navršenih 16 godina.

A2

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg

Za upis je potrebno da je kandidat navršio 17 godina i da ima izdatu ličnu kartu.

Postupak obuke kandidata:

 • Teorijska obuka (40 školskih časova ukoliko kandidat nema dozvolu/7 školskih časova ukoliko ima dozvolu za B ili F kategoriju/ bez teorijske nastave ukoliko ima dozvolu za AM ili A1 kategoriju)
 • Teorijski ispit
 • Vađenje lekarskog uverenja za vozače
 • Praktična obuka (30 školskih časova ukoliko kandidat nema dozvolu, kao i ukoliko ima dozvolu za B ili F kategoriju /14 školskih časova ukoliko ima dozvolu za AM kategoriju/7 školskih časova ukoliko ima dozvolu za A1 kategoriju)
 • Ispit iz prve pomoći (ukoliko kandidat poseduje dozvolu za neku kategoriju ne zahteva se obuka i ispit iz prve pomoći, osim je nekadašja PSP dozvola)
 • Praktičan ispit

Pravo da kandidat izađe na praktičan ispit stiče sa navršenih 18 godina.

A

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW

Za upis je potrebno da je kandidat navršio 23 godine i da ima izdatu ličnu kartu.

Postupak obuke kandidata:

 • Teorijska obuka (40 školskih časova ukoliko kandidat nema dozvolu / 7 školskih časova ukoliko ima dozvolu za B kategoriju/ bez teorijske nastave ukoliko ima dozvolu za AM, A1 i A2 kategoriju)
 • Teorijski ispit
 • Vađenje lekarskog uverenja za vozače
 • Praktična obuka (40 školskih časova ukoliko kandidat nema dozvolu, kao i ukoliko ima dozvolu za B ili F kategoriju/20 školskih časova ukoliko ima dozvolu za AM kategoriju/14 školskih časova ukoliko ima dozvolu za A1 kategoriju/7 školskih časova ukoliko ima dozvolu za A2 kategoriju)
 • Ispit iz prve pomoći (ukoliko kandidat poseduje dozvolu za neku kategoriju ne zahteva se obuka i ispit iz prve pomoći, osim je nekadašja PSP dozvola)
 • Praktičan ispit

Pravo da kandidat izađe na praktičan ispit stiče sa navršene 24 godine. S tim da kandidat koji poseduje vozačku dozvolu za A2 kategoriju najmanje 2 godine, iako nema 24 godine, može da započne obuku.

B

Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača

Za upis je potrebno da je kandidat navršio 16 godina i da ima izdatu ličnu kartu.

Postupak obuke kandidata:

 • Teorijska obuka (40 školskih časova ukoliko kandidat nema dozvolu / 7 školskih časova ukoliko ima dozvolu za F, AM, A1, A2 i A kategoriju)
 • Teorijski ispit
 • Vađenje lekarskog uverenja za vozače
 • Praktična obuka (40 školskih časova ukoliko kandidat nema dozvolu /35 školskih časova ukoliko ima dozvolu za AM ili A1 kategoriju/ 30 školskih časova ukoliko ima dozvolu za A2 ili A kategoriju/ 20 školskih časova ukoliko ima dozvolu za F kategoriju)
 • Ispit iz prve pomoći (ukoliko kandidat poseduje dozvolu za neku kategoriju ne zahteva se obuka i ispit iz prve pomoći, osim je nekadašja PSP dozvola)
 • Praktičan ispit

Pravo da kandidat izađe na praktičan ispit stiče sa navršenih 17 godina.

Kada kandidat položi teorijski i praktični ispit, podnosi zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole, koja ima rok važenja od minmum 2 (dve) godine ili do navršene 21. godine.

Zakonska ograničenja u vezi probne vozačke dozvole:

 • može se upravljati vozilom samo na teritoriji Republike Srbije
 • zabrana upravljanja vozilom u vremenskom periodu od 23.00-05.00
 • zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju
 • brzina kretanja vozila ne sme biti veca od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
 • motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”
 • vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršenih 18 godina, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina