Objave

11/02/2017

Vežbe ukazivanja prve pomoći

Auto škola “Zeleni Talas” organizuje obuku prve pomoći za sve kandidate u svojim prostorijama.

Svaki učesnik u saobraćaju treba da savlada osnovne principe pružanja prve pomoći odnosno metode medicinskih zahvata određene hitnošću slučaja.

Obuka iz prve pomoći se održava u trajanju od 8 školskih časova, a sastoji se teoretskog i praktičnog dela.

Teoretski deo obuke je interaktivna praktična nastava koja se izvodi uz pomoć savremenih tehničkih pomagala, dok se za praktični deo koriste lutke dizajnirane za trening određenih veština radi ukazivanja prve pomoći. Predviđeno je i da jedan deo obuke polaznici vežbaju međusobno veštine ukazivanja prve pomoći.

Svaki kandidat ponaosob se osposobljava veštinama ukazivanja prve pomoći. Na posebno dizajniranoj lutci vrši se vežba reanimacije, odnosno vežba ukazivanja prve pomoći licu koje ne diše i bez svesti je. Zatim polaznici međusobno vežbaju stavljanje lica u bočni ili “koma” položaj koji se primenjuje na lice bez svesti, a koje diše. Takođe se demonstrira položaj u kom se stavlja lice sa unurašnjim krvarenjem, lice sa otvorenim prelomom, zaustavljanje krvarenja arterije, kao i mnoge druge vežbe, čije poznavanje može biti od presudnog značaja u odredjenim situacijama.

Ispit iz prve pomoći se polaže po završetku obuke.

Položen ispit iz prve pomoći je neophodan uslov za prijavu praktičnog ispita.

Prva pomoć - Reanimacija - I deo

Prva pomoć - Reanimacija - II deo

Prva pomoć - Stavljanje lica u "koma" položaj

Aktuelnosti