Objave

10/03/2017

Naočare za simulaciju opasnih faktora u saobraćaju

U našoj auto školi, svaki kandidat ima priliku da isproba naočare za simulaciju uticaja alkohola i psihoaktivnh supstanci na psihofizičko dejstvo vozača.

Demontracija se vrši uz naočare za simulaciju alkoholisanosti, u zavisnosti od stepena:

  • 0,4 do 0,6 mg alkohola u krvi
  • 0,6 do 0,8 mg alkohola u krvi
  • 0,8 do 1,5 mg alkohola u krvi
  • 1,5 do 3,0 mg alkola u krvi

Pored njih, koriste se i naočare za simulaciju opijenosti od narkotika, odnosno kanabisa i teških droga.

Efekat simulacije se ogleda u smanjenoj sposobnosti za brzo odnosno refleksno reagovanje u oblasti svih čula kod vozača. Kod vozača se javlja smanjenja oštrine vida i dolazi do suženja vidnog polja, pa čak i do poremećaja u razlikovanju boja. Prethodno navedeno negativno utiče na kordinaciju motoričkih radnji vozača,  te je slabija kordinacija pokreta ruku i nogu.

Svrha korišćenja ovih naočara u edukaciji naših kandidata jeste pružanje mogućnosti da se u svesnom stanju uvide stvarni uticaji alkohola i opojnih droga na psihofižičko stanje čoveka. Pomenuto iskustvo bi im poslužilo kao podsetnik da se to nikako ne čini kada se upravlja vozilom.

Naš tim u auto školi Zeleni Talas smatra da nije važno samo informisati buduće vozače o saobraćajnim propisima, već i razviti im navike razumnog ponašanja i smisao odgovornosti. Bitno je skrenuti im pažnju da bezbedno odvijanje saobraćaja ne zavisi samo od tehničkih i objektivnih uslova, kao što su: stanje na putu, vremenski uslovi, vrsta i kvalitet vozila. U velikoj meri bezbednost zavisi od njih samih, odnosno od subjektivnih uslova – ponašanja vozača i mogućnosti njegovog opažanja i reagovanja u datim situacijama, a što može biti znatno narušeno uticajem opojnih droga i drugih psihotropnih supstanci.

Auto škola Zeleni Talas - Zrenjanin - Naočare za simulaciju

Auto škola Zeleni Talas - Zrenjanin - Naočare za simulaciju (2 deo)

Aktuelnosti