Kazne za nepostovanje odredaba u Probnoj vozačkoj dozvoli

Oznaka P

 • Ako vozač sa probnom dozvolom nema oznaku P, kazniće se vozač i lice koje ga nadzire.
 • Kazna je 3.000 dinara, a ako pri tom izazove saobraćajnu nesreću kazna je 5.000 – 15.000 dinara.

Vožnja bez pratioca

Ako maloletni vozač vozi bez nadzora iskusnog vozača, kazna je :

 • 5 kaznenih poena, 15.000 – 30.000 dinara ili zatvor do 30 dana i najmanje 30 dana zabrane upravljanja.
 • Ako pri tome izazove saobraćajnu nesreću kazna je :
 • 8 kaznenih poena, 30.000 – 50.000 dinara ili zatvor do 60 dana i najmanje 3 meseca zabrane upravljanja.

Vožnja pod uticajem alkohola – nulta tolerancija za alkohol

Ako vozač sa probnom dozvolom vozi pod uticajem alkohola – ima više od 0 promila alkohola u krvi, kazna je:

 • 5.000 dinara i isključenje vozača iz saobraćaja.

Ako pri tome izazove saobraćajnu nesreću kazna je :

 • 6.000 do 18.000 dinara.

Isto se odnosi na lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom.

Vožnja noću od 23-05 h

Ako vozač sa probnom dozvolom vozi noću kazna je:

 • 2 kaznena poena, 6.000 – 20.000 dinara i najmanje 30 dana zabrane upravljanja.

Ako pri tome izazove saobraćajnu nesreću kazna je :

 • 3 kaznena poena, 10.000 – 40.000 dinara ili zatvor 45 dana i najmanje 3 meseca zabrane upravljanja.

Vozač kome posle isteka probne dozvole nije izdata vozačka dozvola

Ako je vozač, kome posle isteka probne dozvole(1 godina) nije izdata vozačka dozvola, zatečen u vožnji, kazna je:

 • 2 kaznena poena, 6.000-20.000 dinara, najmanje 3 meseca zabrane upravljanja.

Ako pri tome izazove saobraćajnu nesreću kazna je :

 • 3 kaznena poena, 10.000-40.000 ili zatvor do 45 dana i najmanje 5 meseci zabrane upravljanja.