Kazneni poeni

Kada vozač upravljanjem vozilom u saobraćaju načini saobraćajni prekršaj, pored glavne kazne koja mu se izriče, upisuju mu se i kazneni poeni.

Broj kaznenih poena, koje počinilac saobraćajnog prekršaja može da dobije, zavisi od vrste odnosno težine prekršaja.

Za određen prekršaj je zakonom propisan broj kaznenih poena. S tim da, ukoliko se pri izvršenju prekršaja prouzrokuje saobraćajna nezgoda, upisuje se od jednog do tri dodatna poena, odnosno još dva poena, ukoliko je u kolima prekršioca bilo dete mlađe od 12 godina.

Izricanje kaznenih poena je u nadležnosti prekršajnog suda.

Poeni se ne upisuju u dozvolu već u posebnu evidenciju MUP-a. Takođe, poeni se brišu nakon isteka dve godine od dana pravosnažnosti presude kojom su izrečeni.