Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi je sankcionisano Krivičnim Zakonikom Republike Srbije kao krivično delo, član 296 propisuje:

(1) Vozač motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji ostavi bez pomoći lice koje je tim prevoznim sredstvom povređeno ili čiju je povredu tim sredstvom prouzrokovao,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ako je usled nepružanja pomoći nastupila teška telesna povreda povređenog lica,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako je usled nepružanja pomoći nastupila smrt povređenog lica,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.