Oduzimanje vozačke dozvole

Vozačka dozvola se oduzima kada dobijete 18 kaznenih poena (ili 9 poena ukoliko imate probnu vozačku dozvolu).

Navedeni poeni se mogu skupiti i sa samo dva ozbiljnija prekršaja, prolazak kroz crveno svetlo na semaforu uz vožnju u stanju veoma teške alkoholisanosti, odnosno vožnja u stanju opijenost drogom uz neustupanje pešaka na pešaškom,  kao i odbijanje alko ili narko testa uz kretanje u nedozvoljenom smeru u jednosmernoj ulici.

Ukoliko želite da Vam se vrati vozačka dozvola, obavezni ste da idete na psihijatrijski i psihofizički pregled, pohađate poseban seminar unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i položite ispit provere znanja iz bezbednosti saobraćaja.

Troškove pregleda, seminara i polaganja ispita snosi vozač.

Seminar unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i polaganje ispita provere znanja iz bezbednosti saobraćaja, organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja.
Pravo da vozač prisustvuje seminuru i polaže ispit stiče nakon proteka 90 dana nakon što je platio sve dospele novčane kazne, odslužio zatvorsku kaznu po osnovu učinjenih prekršaja, odnosno nakon proteka 90 dana od isteka izrečene mere bezbednosti ili mere zabrane upravljanja.

Vozačima kojima se vozačka dozvola izdaje nakon oduzimanja zbog nesavesnog i nepropisnog načina upravljanja, preostali kazneni poeni brišu se iz evidencije.
S tim da se najveći dozvoljeni zbir kaznenih poena, nakon svakog ponovnog izdavanja vozačke dozvole smanjuje za po tri poena, najniže do devet kaznenih poena.

Drugim rečima, kada vozač ponovo dobije vozačku dozvolu, nakon prvog oduzimanja dozvole, ako nastavi da čini prekršaje, sledeći put dozvola će mu biti oduzeta već sa 15 kaznenih poena.

Ukoliko je vozaču tri puta oduzeta vozačka dozvola, gubi mogućnost da dobije novu, odnosno trajno gubi mogućnost da upravlja vozilom.