Praktičan ispit

Pravo na polaganje praktičnog ispita stiče kandidat završetkom praktične obuke i položenim ispitom iz prve pomoći.

Praktični ispit se sastoji od izvođenja poligonskih radnji vozilom i vožnje u naselju, prema slučajno izabranoj ispitnoj maršuti.

Auto škola sačinila je 15 ispitnih zadataka-maršuta koje slučajnim izborom određuje računarki program u prisustvu članova ispitne komisije.

Ispitna maršuta predstavlja plan saobraćajnica grada Zrenjanina, sa ucrtanim pravcem kretanja, spiskom ulica i zahtevanim radnjama koje je kandidat za vozača potrebno da izvede. Sve ispitne maršute, kojih ima ukupno 15 za svaku kategoriju, su osmišljene od strane auto škole i javno dostupne na našoj web stranici.

Praktičan ispit, po kandidatu, po pravilu, vremenski traje u proseku 45-60 minuta.

Po završetku ispita, ispitna komisija neposredno saopštava kandidatu ishod ispita, dajući detaljno obrazloženje i ocenu pokazanog nivoa znanja i veštine upravljanja vozilom u saobraćaju.

Ukoliko kandidat ne položi praktičan ispit, može se prijaviti već na prvi naredni ispit, što znači da ne postoji određeni vremenski period koji mora da prođe da bi stekao uslov da se prijavi, kao što je bilo po ranijim propisima.

U okviru priprema naših kandidata za praktičan ispit, pre termina polaganja, obavlja se probni ispit kroz zadatke koje je kandidat dužan da ispuni na ispitu, uz bodovanje zahtevanih radnji.

Lična karta je obavezna prilikom polaganja praktičnog ispita. Kandidat mora imati navršenih 17 godina.

***

Nakon uspešnog položenog praktičnog ispita kandidat dobija potvrdu o položenom praktičnom ispitu, te istu zajedno sa potvrdom o položenoj obuci prve pomoći i lekarskim uverenjem, prilaže nadležnoj područnoj policijskoj upravi prilikom podnošenja zahteva za vozačku dozvolu, odnosno probnu vozačku dozvolu.