Praktična obuka

Brzo i kvalitetno, u roku od 20 dana, završavamo praktičnu obuku.

Termini časova se određuju shodno Vašem vremenu i isključivo u dogovoru sa Vama.

U prilici ste da izaberete svog instruktora, odnosno možete da vozite i sa više intruktora, ukoliko Vam takav način rada odgovara.

Praktična obuka za B kategoriju se vrši u trajanju od 40 školskih časova za kandidate koji ne poseduju dozvolu.

Praktična obuka za B kategoriju se vrši u u trajanju od 35 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za AM ili A1 kategoriju/30 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za A2 ili A kategoriju/20 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za F kategoriju.

Praktična obuka za AM kategoriju se vrši u trajanju od 7 školskih časova za kandidate koji ne poseduju dozvolu, kao i ukoliko kandidat poseduje dozvolu za B ili F kategoriju.

Praktična obuka za A1 kategoriju se vrši u trajanju od 20 školskih časova za kandidate koji ne poseduju dozvolu, kao i ukoliko kandidat poseduje dozvolu za B ili F kategoriju, odnosno u trajanju od 7 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za AM kategoriju.

Praktična obuka za A2 kategoriju se vrši u trajanju od 30 školskih časova za kandidate koji ne poseduju dozvolu, kao i ukoliko kandidat poseduje dozvolu za B ili F kategoriju, odnosno u trajanju od 14 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za AM kategoriju/7 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za A1 kategoriju.

Praktična obuka za A kategoriju se vrši u trajanju od 40 školskih časova za kandidate koji ne poseduju dozvolu, kao i ukoliko kandidat poseduje dozvolu za B ili F kategoriju, odnosno u trajanju od 20 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za AM kategoriju/14 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za A1 kategoriju/7 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za A2 kategoriju.

U okviru priprema naših kandidata za praktičan ispit, pre termina polaganja, obavlja se probni ispit kroz zadatke koje je kandidat dužan da ispuni na ispitu, uz bodovanje zahtevanih radnji.

Lična karta je obavezna prilikom svakog časa vožnje. Kandidat može početi obuku sa navršenih 16 godina.