Raškov Milorad

Predavač teorijske nastave, Milorad Raškov, ima iskustvo od 25 godina rada u poslu obučavanja kandidata za vozače.

Predavač, je neko zahvaljujući kome su mnogi zavoleli učenje, jer je u stanju da i one najkomplikovanije zakonske norme objasni na izuzetno jednostavan, zabavan, često duhovit i pomalo neobičan način.

Predavanja u okviru svoje edukativane svrhe sadrže kreativanu notu sa mnoštvom praktičnih primera, kao i prenošenja iskustava i rezultata najnovijih istraživanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Milorad Raškov je, na državnom skupu instruktora vožnje, 1995.godine u Herceg Novom, u individualnom plasmanu osvojio peto mesto na takmičenju u poznavanju saobraćajnih propisa.

Rezultati predavanja od strane licenciranog predavača ogledaju se u visokom procentu prolaznosti kandidata na teorijskim ispitima, koji su za proteklu 2016. godinu iznosili 85%.

Pored nastavnog plana predviđenom zakonom, predavač drži za sve zainteresovane kandidate i predavanja na temu “Uticaj alkohola i psihoaktivnih supstanci na psihofizičko stanje vozača”, uz demontraciju korišćenjem naočara za simulaciju opasnih faktora u saobraćaju odnosno simulaciju uticaja alholisanosti u različitim stepenima i simulaciju uticaja kanabisa i teških droga na psihofizičko stanje vozača.