Teorijska nastava

Brzo i kvalitetno, u roku od 15 dana, završavamo teorijsku nastavu.

Termini teorijske nastave se određuju isključivo u dogovoru sa kandidatima, tako da kandidat ima mogućnost biranje satnice termina u toku celog dana, dakle i u popodnevnim i prepodnevnim terminima. Pogodnost za kandidate koji studiraju van Zrenjanina je mogućnost održavanja teorijske nastave i vikendom. Predavač Vam maksimalno stoji na raspolaganju i izlazi Vam u susret.

Teorijska nastava za B kategoriju se održava u trajanju od 40 školskih časova za kandidate koji ne poseduju dozvolu.

Teorijska nastava za B kategoriju se održava u trajanju od 7 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za AM , A1, A2, A, ili F kategoriju.

Teorijska nastava za AM, A1, A2, A  kategoriju se održava u trajanju od 40 školskih časova za kandidate koji ne poseduju dozvolu.

Teorijska nastava za AM, A1, A2, A kategoriju se održava u trajanju od 7 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za B kategoriju.

Teorijska nastava za A1 kategoriju se održava u trajanju od 7 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za AM kategoriju.

Teorijska nastava za A2 kategoriju se održava u trajanju od 14 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za AM kategoriju/7 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za A1 kategoriju.

Teorijska nastava za A kategoriju se održava u trajanju od 20 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za AM kategoriju/14 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za A1 kategoriju/7 školskih časova ukoliko kandidat poseduje dozvolu za A2 kategoriju.

Dnevni fond časova za kandidata je ograničen na maksimalno 3 časa teorije.

Prisustvo na časovima teorijske nastave je zakonom propisano kao obavezno.

Lična karta je obavezna prilikom prisustva teorijskoj nastavi. Kandidat mora imati navršenih 16 godina.

Predavač: Milorad Raškov