Teorijski ispit

Pravo na polaganje teorijskog ispita stiče kandidat završetkom teorijske obuke.

Polaganje ispita se vrši u prostorijama auto škole, na adresi sedišta Petefijeva br. 15, Zrenjanin.

Termini za polaganje ispita se unapred utvrđuju i raspoređuju od strane Policijske uprave Grada Zrenjanina. Nakon dobijanja rasporeda termina, auto škola ih objavljuje na svojoj web stranici.

Ispitna pitanja su javna i dostupna svim kandidatima na internet adresi servisi.euprava.gov.rs/autoskole ili na internet adresi auto škole www.zelenitalas.com.

Kombinacija ispitnih pitanja na testu se formira slučajnim izborom putem računarskog programa, tako da kandidat za vozača A i B kategorije dobija test od 41 pitanja (od ukupno 2000 ispitnih pitanja).

Za polaganje teorijskog ispita potrebno je da kandidat tačno odgovori na najmanje 85% od ukupnog broja poena.

Teorijski ispit se polaže i za A1, A2 i A kategoriju u slučaju kad se teorijska nastava ne održava iz razloga jer kandidat poseduje AM kategoriju.

Ukoliko kandidat ne položi teorijski ispit, može se prijaviti već na prvi naredni ispit, što znači da ne postoji određeni vremenski period koji mora da protekne da bi stekao uslov da se prijavi, kao što je bilo po ranijim propisima.

Važno je imati u vidu da rok važenja položenog teorijskog ispita je godinu dana, što u praksi znači da u tom roku trebate završiti praktičnu obuku i položiti praktični ispit. Stojimo Vam na raspolaganju da obuku završite u najkraćem zakonskom roku, odnosno pre isteka važenja roka teorijskog ispita.

Lična karta je obavezna prilikom polaganja teorijskog ispita. Kandidat mora imati navršenih 16 godina.