Zamena probne vozačke dozvole

Posle isteka perioda od jedne godine od momenta dobijanja probne vozačke dozvole B kategorije u MUP-u podnosite zahtev za dobijanje dozvole B kategorije.

Zahtev za izdavanje dozvole podnosi se lično nadležnoj teritorijalnoj kancelariji MUP-a, prema mestu prebivališta.

Uz zahtev, od dokumentacije vam je potrebno:

  • postojeća probna vozačka dozvola, koja se poništava;
  • lična karta;
  • Dokaz o plaćenim troškovima za izdavanje vozačke dozvole.

Uz zahtev se može priložiti jedna fotografija veličine 50 x 50 mm (koja nije starija od šest meseci).

Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se sa rokom važenja od 10 godina ili na kraći rok (npr. 5 godina ako vozač nosi naočare) – na osnovu lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti vozača.

Licima starijim od 65 godina dozvola se izdaje sa rokom važenja do najviše pet godina.