Objave

10/03/2017

Naočare za simulaciju opasnih faktora u saobraćaju

U našoj auto školi, svaki kandidat ima priliku da isproba naočare za simulaciju uticaja alkohola i psihoaktivnh supstanci na psihofizičko dejstvo vozača. Demontracija se vrši uz naočare za simulaciju alkoholisanosti, u zavisnosti od stepena: 0,4 do 0,6 mg alkohola u krvi 0,6 do 0,8 mg alkohola u krvi 0,8 do 1,5 mg alkohola u krvi [...]
Aktuelnosti
01/03/2017

Termini teorijskog ispita

Teorijski ispit – 25.03.2021. – 02.04.2021. – 08.04.2021. Napomena: Prijava i Uplata ispita se vrši najkasnije 8 dana pre termina ispita u prostorijama auto škole

Termini ispita
01/03/2017

Termini praktičnog ispita

Praktičan ispit – 15.03.2021 – 23.03.2021 – 02.04.2021 – 07.04.2021 – 12.04.2021 – 14.04.2021 Napomena: Prijava i Uplata ispita se vrši najkasnije 8 dana pre termina ispita u prostorijama auto škole

Termini ispita
13/02/2017

Predavanja na temu “Uticaj alkohola i opojnih droga na psihofizičke sposbnosti vozača”

Dana 13.02.2017. godine u Elektrotehničkoj školi "Nikola Tesla" u Zrenjaninu, održano je predavanje od strane master inženjera saobraćaja Raškov Dragana, zaposlenog u auto školi "Zeleni Talas", sa ciljem da edukuju mladi vozače odnosno potencijalni vozači u pogledu uticaja alkohola i opojnih droga na psihofizičke sposobnosti vozača. U toku predavanja smo se bavili alkoholom i opojnim [...]
Aktuelnosti
11/02/2017

Vežbe ukazivanja prve pomoći

Auto škola “Zeleni Talas” organizuje obuku prve pomoći za sve kandidate u svojim prostorijama. Svaki učesnik u saobraćaju treba da savlada osnovne principe pružanja prve pomoći odnosno metode medicinskih zahvata određene hitnošću slučaja. Obuka iz prve pomoći se održava u trajanju od 8 školskih časova, a sastoji se teoretskog i praktičnog dela. Teoretski deo obuke [...]
Aktuelnosti