Termini ispita

01/03/2017

Termini teorijskog ispita

Teorijski ispit – 25.03.2021. – 02.04.2021. – 08.04.2021. Napomena: Prijava i Uplata ispita se vrši najkasnije 8 dana pre termina ispita u prostorijama auto škole

Termini ispita
01/03/2017

Termini praktičnog ispita

Praktičan ispit – 15.03.2021 – 23.03.2021 – 02.04.2021 – 07.04.2021 – 12.04.2021 – 14.04.2021 Napomena: Prijava i Uplata ispita se vrši najkasnije 8 dana pre termina ispita u prostorijama auto škole

Termini ispita