Termini ispita

01/03/2017

Termini teorijskog ispita

Teorijski ispit – 13.09.2017. – 29.09.2017. – 11.10.2017. Napomena: Prijava i Uplata ispita se vrši najkasnije 8 dana pre termina ispita u prostorijama auto škole

Termini ispita
01/03/2017

Termini praktičnog ispita

Praktičan ispit – 01.09.2017. – 12.09.2017. – 20.09.2017. – 25.09.2017. – 04.10.2017. – 10.10.2017. Napomena: Prijava i Uplata ispita se vrši najkasnije 8 dana pre termina ispita u prostorijama auto škole

Termini ispita