Termini ispita

01/03/2017

Termini teorijskog ispita

Teorijski ispit – 04.03.2018. – 23.03.2018. –13.04.2018. Napomena: Prijava i Uplata ispita se vrši najkasnije 8 dana pre termina ispita u prostorijama auto škole

Termini ispita
01/03/2017

Termini praktičnog ispita

Praktičan ispit – – – – – – Napomena: Prijava i Uplata ispita se vrši najkasnije 8 dana pre termina ispita u prostorijama auto škole

Termini ispita