Termini ispita

01/03/2017

Termini teorijskog ispita

Teorijski ispit – 25.10.2017. – 09.11.2017. – 29.11.2017. Napomena: Prijava i Uplata ispita se vrši najkasnije 8 dana pre termina ispita u prostorijama auto škole

Termini ispita
01/03/2017

Termini praktičnog ispita

Praktičan ispit – 10.10.2017. – 30.10.2017. – 01.11.2017. – 22.11.2017. – 01.12.2017. – 13.12.2017. Napomena: Prijava i Uplata ispita se vrši najkasnije 8 dana pre termina ispita u prostorijama auto škole

Termini ispita